Partners & Donoren

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleert Wilde Ganzen projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op.

Stichting Otter Fonds

De ‘Stichting Otter Fonds’ steunt het goede doel in de vorm van subsidies of anderszins in Nederland als in het buitenland. Stichting Otter Fonds is tegenwoordig de meest belangrijke donor van Perma Atlas. Groot dank aan het bestuur van Stichting Otter Fonds, met name van F.E. Gongriep, voor het vertrouwen in onze aanpak.

RAIN Foundation

RAIN vergroot de toegang tot water voor kwetsbare groepen (met name vrouwen en kinderen) in ontwikkelingslanden door middel van een duurzame opvang van regenwater. Ze zijn ervan overtuigt dat iedereen toegang behoort te hebben tot voldoende en veilig water. De stichting adviseert, onderzoekt en implementeert mogelijkheden tot opvang van regenwater. RAIN wordt ondersteunt door een grote groep donoren, NGOs, bedrijven, overheden en individuen.

Triodos Foundation

Triodos Foundation wil positieve en blijvende verandering mogelijk maken. Wij geloven dat wat u koopt en waar u bankiert, spaart en investeert aanzet tot deze verandering. Maar daarnaast is het ook van cruciaal belang dat er geld beschikbaar komt voor vernieuwende initiatieven, in de vorm van schenkgeld. Voor doelen die heel waardevol zijn, maar niet altijd in financiële winst uit te drukken.”

Het Bellamy Buurtmuseum | Het Gewilde Westen

Dank aan de medewerkers van het Bellamy Buurtmuseum | Het Gewilde Westen voor de geboden steun en faciliteiten. Perma Atlas maakt regelmatig gebruik van de ruimtes in het Bellamy Buurtmuseum om te werken en te vergaderen. Het Bellamy Buurtmuseum is een laagdrempelig cultureel trefpunt voor buurtbewoners. In het buurtmuseum kunt U terecht voor een bescheiden historische collectie van Oud-West.

Radiant Design

Radiant Design, gevestigd in Lalla Takerkoust, aan de voet van het Atlasgebergte, is gespecialiseerd in toepassingen van perma cultuur. Radiant Design werkt met landeigenaren, lokale gemeenschappen en Ngo’s aan het herstel van geërodeerde en verarmde grond in Marokko. Perma Atlas werkt samen met Frederic Scholl en Fabien Tournan.

Universiteit Utrecht

–> linkjes naar de onderzoeken
De Universiteit Utrecht levert al een aantal jaar studenten en onderzoekers die onderzoek doen naar Anguelz. De onderzoeken die zijn gepubliceerd omvatten bodemonderzoek, … en

De Hortus Amsterdam

De Hortus Botanicus Amsterdam is een botanische tuin. De Hortus heeft als missie mensen te inspireren door ze de schoonheid en diversiteit van planten te laten zien en kennis over planten te vergroten. Zo wil het laten zien wat het belang is van planten voor het leven op aarde. Perma Atlas wordt ondersteunt door De Hortus Amsterdam in haar samenwerking met Reinout… en Peter ….. Zij geven Perma Atlas advies over welke beplanting geschikt zal zijn in Anguelz.

Provincie Ouarzazate

Provincie Ouarzazate

Regionale overheid Telouet

Regionale overheid Telouet